Een standaard bouwkundige keuring bij ieder koopcontract

Vanaf februari 2018 hoort er bij elk nieuw koopcontract standaard een bouwkundige keuring. 

Als een woning onder voorbehoud wordt gekocht, dan houdt dit vanaf nu in dat de financiering moet rondkomen, én dat de bouwkundige keuring in principe dient plaats te vinden. 

Wat is een standaard bouwkundig voorbehoud?
Dat betekent dat u als u een huis wilt kopen, de koop kunt annuleren als bij een bouwtechnische keuring ernstige gebreken worden aangetroffen of als reparatiekosten boven een afgesproken maximum komen.

Waarvoor is dit nodig?
De Minister van Binnenlandse Zaken vindt dat u, als koper op de veel te krappe woningmarkt beter beschermd moet worden. 
Stel u koopt niet ‘onder voorbehoud’. U geeft direct akkoord. Want omdat er veel mensen staan te popelen om juist dát huis te kopen, zit er druk op de ketel.  U ziet daarom, mede omwille van de tijd, af van de bouwkundige keuring, terwijl dit wel uw goed recht is. 
Dit alles kan risico’s met zich meebrengen. Stel dat er achteraf toch veel gebreken tevoorschijn komen, dan is dit voor uw eigen rekening.  
Om u als koper tegemoet te komen, is er vanaf nu een nieuw modelkoopcontract waarin een bouwkundig voorbehoud standaard is. De bouwkundige keuring hoort bij het aankoopcontract. Zo weet u dat het erbij hoort, en mocht u het anders willen, dan is dat te regelen, maar dan kiest u er zelf heel bewust voor.
VEH (Vereniging Eigen Huis) is blij met de stap: "Als de koper het voorbehoud niet wordt gegund, dan is die zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico's die dat met zich meebrengt."

Kan ik kopen zonder voorbehoud van bouwkundige keuring?
Alsnog kunt u ervoor kiezen om niet onder voorbehoud van een bouwkundige keuring te kopen. Deze optie moet dan duidelijk worden doorgestreept op het contract. Op deze manier kunt u zich in ieder geval bewust worden van de voordelen van kopen onder voorbehoud. Ook wordt er in het contract extra gewezen op de risico’s van het schrappen van deze optie.TOP